Сокальська гімназія

:: 16.02.2023

  

БАТЬКАМ :: Умови прийому


16.02.2023

До уваги батьків першокласників 2023-2024 н.р.

ЗЗСО Сокальський ліцей №1 імені Олега Романіва оголошує прийом заяв про зарахування дітей в 1-й клас за програмою НПП «Інтелект України» з 1 травня 2023 року до 31 травня 2023 року.

Зарахування дітей до першого класу, здійснюється відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року №367, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року, наказу Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2022 №274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні».

Згідно з пунктами 4 та 5 Порядку, зарахування до закладу освіти здійсниться відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування до закладу освіти одного з батьків дитини, до якої додаються: 1)копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа); 2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації №086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року №682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за №794/18089. 01 червня 2022 року видається наказ про зарахування дітей.

Якщо станом на 31 травня 2023 року кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості місць у першому класі, не пізніше 01 червня видається наказ про зарахування усіх дітей.

Якщо станом на 31 травня 2023 року кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількості місць у першому класі, зарахування дітей відбувається за такими правилами:

- До 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими братами/сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за його наявності)

- До 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, за результатами жеребкування, процедура проведення якого розробляється відповідно до глави 2 розділу ІІ Порядку зарахування, відрахування та переведення та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 16 квітня 2018 року №367, схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.

Після 15 червня проводити зарахування на вільні місця у такому порядку:

- до початку навчального року – діти, які мають право на першочергове зарахування;

- впродовж навчального року – у порядку надходження заяв про зарахування.